Licenciranje

Licenciranje

Dolgoletne izkušnje z upravljanjem in administracijo pravic intelektualne lastnine s področja avtorskih in sorodnih pravic ter poznavanje lokalne zakonodaje so osnovni pogoji za njihovo učinkovito zaščito. Podrobno poznamo teorijo in prakso delovanja glasbenih in avdiovizualnih kolektivnih organizacij v Sloveniji in v širši regiji. Na razpolago imamo lastno strojno in programsko opremo za masovno identifikacijo in obdelavo velikih katalogov.

Za zagotavljanje konsistentega (24/7/365) in verodostojnega nadzora nad uporabo avtorsko zaščitenih vsebin naročnikom omogočimo uporabo lastnih programskih rešitev, s katerimi lahko izvajamo napredni monitoring dogovorjenih radijskih in televizijskih programov.

Tovrstne programske rešitve so lahko izjemno učinkovita orodja za nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij, tako za upravičence do nadomestil iz naslova uporabe kot tudi za državne organe, ki nadzor vršijo po uradni dolžnosti.

Če potrebujete zanesljivega partnerja za uveljavljanje vaših pravic, nam sporočite vaše želje in pričakovanja.