Razvoj rešitev

Spletne strani, portali in programski moduli

Sodobno poslovanje prek interneta ne pozna meja, elektronske poti pa narekujejo nove načine sodelovanja s strankami in poslovnimi partnerji. Za napredna podjetja, ki ne potrebujejo zgolj enostavne spletne strani, temveč iščejo dinamične in fleksibilne spletne rešitve, je spletni portal edini pravi pristop.

Zasnova portala je odprta za dodelave in pripravljena na postopno in nadzorovano uvajanje novih funkcionalnosti. Urejanje novih spletnih vsebin je tako lahko v celoti prepuščeno vam.

Sodobnejši način obveščanja javnosti, potencialnih strank in poslovnih partnerjev predstavljajo dodatni moduli za obveščanje (ang. Newsletter) in avtomatizirana objava različnih informacij iz ERP sistema podjetja.


Samostojne programske rešitve

Na podlagi identificiranih potreb v poslovnem procesu in v želji po optimalnem poslovanju včasih ne gre drugače, kot da si za avtomatizacijo poslovnih procesov omislite programsko rešitev po naročilu, ker na trgu tovrstnega programa ni najti, generične rešitve pa ne pokrivajo vašega načina dela.

Programski modul lahko izdelamo na podlagi vaše predhodne specifikacije, lahko pa s predhodnim popisom želja in pričakovanj uporabnikov bodočega programa pred izdelavo predvideno funkcionalnost vnaprej predvidimo in dogovorimo.


Sistemska integracija, moduli za nadgradnjo ERP rešitev in avtomatizacija procesov

Standardizirane ERP rešitve načeloma pokrivajo večino potreb povprečnega podjetja, uspešnejša podjetja pa zaznavajo bolj specifične potrebe, ki jih znotraj obstoječe funkcionalnosti ne morejo realizirati. Sprememba načina izvajanja poslovnega procesa bi lahko pomenila veliko strateško prednost za podjetje, vendar pa izvedba modifikacije osnovnega ERP sistema iz takšnih ali drugačnih razlogov ni vedno možna.

Rešitev je v implementaciji neodvisnega modula, ki osnovni ERP sistem uporablja le kot vir in/ali cilj podatkov in v ločeni podatkovni bazi hrani želene dodatne informacije. Na ta način je zagotovljeno nemoteno izvajanje obstoječih funkcij in zgolj dodajanje naprednejših postopkov, prav tako pa so olajšani postopki nadgrajevanja verzij programske opreme.Zadnji projekti